Puig Vela Classica Barcelona

arxiu noticies

Barcelona es converteix aquest estiu en un museu flotant a peu de platja

19/6/2012

Entre l’11 i el 14 de juliol, la regata Puig Vela Clàssica Barcelona congregarà vaixells únics, alguns de més de cent anys d’antiguitat.

  • Fins a 50 llegendes de la mar provinents de França, Itàlia, Malta, Anglaterra, Alemanya, Estats Units i Espanya desplegaran les seves veles en una ostentació de bellesa i sofisticació.
  • Els barcelonins i tots els que es trobin a la Ciutat Comtal aquests dies podran contemplar des de la vorera del mar una gran desfilada amb els millors vaixells clàssics de la Mediterrània.

Barcelona acollirà per cinquè any consecutiu un dels esdeveniments esportius, culturals i socials més destacats dels que gaudeix la ciutat: la regata Puig Vela Clàssica Barcelona. Es tracta d’una de les regates més importants de la Mediterrània, una festa que reunirà l’elit internacional de la vela clàssica entre l’11 i el 14 de juliol al Reial Club Nàutic de Barcelona.

Els millors vaixells clàssics de França, Itàlia, Malta, Alemanya, Anglaterra o els Estats Units navegaran fins a Barcelona per participar en aquesta tradicional competició. Belleses com el Creole o l’ Avel, amb gairebé cent anys d’història sobre la seva coberta, o els Moonbeam III i IV, són el millor testimoni de la rellevància d’aquesta regata que any rere any va guanyant protagonisme.

Durant aquests quatre dies, tota la ciutat serà testimoni d’un espectacle únic que podrà contemplar-se des de diferents emplaçaments com el Port Vell, la Barceloneta o el Port Olímpic, així com des dels punts més alts de la ciutat. D’altra banda, aquells que disposin d’un vaixell propi o decideixin llogar-lo, tindran el luxe de gaudir de la regata des del mar.

La navegació clàssica és per sobre de tot una passió per la bellesa, l’estil i l’elegància i no hi ha res que transmeti millor aquestes sensacions que una regata de vaixells d’època. Les fustes, els bronzes, les veles … tot sembla sortir d’un quadre antic on prevalen la sofisticació i el bon gust.

Un espectacle únic per a gaudi de barcelonins i turistes

Una de les repetides crítiques que se li fa a la vela clàssica és que és gairebé inaccessible per al gran públic. No obstant això, la regata Puig Vela Clàssica no s’ha pensat per als armadors, capitans i tripulacions, sinó -sobretot- per a gaudi dels barcelonins i els turistes, a manera de museu flotant a l’aire lliure.

En el seu compromís amb Barcelona, Puig ha apostat per apropar als seus ciutadans i visitants un esdeveniment que integra tant la competició esportiva com la constatació de la llarga trajectòria històrica, cultural i social del món de la navegació amb aquesta capital mediterrània. Per això, es tracta d’una oportunitat única perquè tota la ciutat gaudeixi amb un espectacle que habitualment està a l’abast de molt pocs.

I és que no hi ha una altra capital del món on tingui lloc una regata de vaixells clàssics com la que acull cada any Barcelona. D’entre aquesta primera línia de destinacions de somni on se celebren els esdeveniments de velers clàssics -Cannes, Antibes, Antiga, Newport o l’Illa de Wight-, només un d’ells és una capital d’importància i transcendència internacional: Barcelona.

  • Hasta 50 leyendas del mar provenientes de Francia, Italia, Malta, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y España desplegarán sus velas en un alarde de belleza y sofisticación
  • Los barceloneses y todos los que se encuentren en la ciudad esos días podrán contemplar desde la orilla un gran desfile con los mejores barcos clásicos del Mediterráneo

Barcelona acogerá por quinto año consecutivo uno de los acontecimientos deportivos, culturales y sociales más destacados de los que disfruta la ciudad: la regata Puig Vela Clàssica Barcelona. Se trata de una de las regatas más importantes del Mediterráneo, una fiesta que reunirá a la élite internacional de la vela clásica entre el 11 y el 14 de julio en el Real Club Náutico de Barcelona.

Los mejores barcos clásicos de Francia, Italia, Malta, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos navegarán hasta Barcelona para ser partícipes de esta tradicional competición. Bellezas como el Creole o el Avel, con casi cien años de historia sobre su cubierta, o los Moonbeam III y IV, son el mejor testigo de la relevancia de esta regata que año tras año va ganando protagonismo.

Durante esos cuatro días, toda la ciudad será testigo de un espectáculo único que podrá contemplarse desde diferentes emplazamientos como el Puerto Viejo, la Barceloneta o el Puerto Olímpico, así como desde los puntos más altos de la ciudad. Por otro lado, aquellos que dispongan de un barco propio o decidan alquilarlo, tendrán el lujo de disfrutar de la regata desde el mar.

La navegación clásica es por encima de todo una pasión por la belleza, el estilo y la elegancia y no hay nada que transmita mejor estas sensaciones que una regata de barcos de época. Las maderas, los bronces, las velas… todo parece salir de un cuadro antiguo donde priman la sofisticación y el buen gusto.

Un espectáculo único para disfrute de barceloneses y turistas

Una de las repetidas críticas que se le hace a la vela clásica es que es casi inaccesible para el gran público. Sin embargo, la regata Puig Vela Clàssica no sólo está pensada para los armadores, capitanes y la tripulación, sino -sobre todo- para disfrute de los barceloneses y los turistas, a modo de museo flotante al aire libre.

En su compromiso con Barcelona, Puig ha apostado por acercar a sus ciudadanos y visitantes un acontecimiento que integra tanto la competición deportiva como la constatación de la larga trayectoria histórica, cultural y social del mundo de la navegación con esta capital mediterránea. Por ello, se trata de una oportunidad única para que toda la ciudad se deleite con un espectáculo que habitualmente está al alcance de muy pocos.

Y es que no hay otra capital del mundo que albergue una regata de barcos clásicos como la que acoge cada año Barcelona. De entre esa primera línea de destinos de ensueño, donde se celebran los eventos de veleros clásicos como Cannes, Antibes, Antigua, Newport o la Isla de Wight, tan sólo uno de ellos es una capital de importancia y trascendencia internacional: Barcelona.

Organització

Col·laboradors

© PUIG Vela Clàssica Barcelona - Avís Legal

Global Net Sports